مشخصات فردی
نام:شيخ جبار كاظمي
ایمیل:
درباره من:سوالات شرعي خود را مطرح كنيد و در اولين فرصت به آنان پاسخ داده خواهد شد.